RODO

Obowiązek informacyjny w związku z RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) MOTIONVERSE RADOSŁAW SKONIECZNY, właściciel serwisu www.geometriapytan.pl, informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

Administrator danych

Administratorem danych jest MOTIONVERSE RADOSŁAW SKONIECZNY, ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 2/48, 01-501 Warszawa, NIP 9562259044), email: karty@geometriapytan.pl dalej zwany Administratorem,

Kategorie danych osobowych

Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą.
Administrator może przetwarzać następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne oraz adres email .

Dane osobowe przetwarzane są w ramach wdrożonych na portalu geometriapytan.pl systemów informatycznych dla celów związanych z wysyłaniem newslettera na Państwa adres e-mail.

Danych nie udostępniamy podmiotom trzecim.

Przechowywanie danych

GeometriaPytan.pl będzie przechowywać dane do chwili:
• Wycofania zgody na ich przetwarzanie.
• Wskazania przez używany przez nas system wysyłek mailingów., że podany adres e-mail znajdujący się w naszej bazach nie istnieje lub istnieją inne problemy z dostarczaniem do adresata naszych wiadomości.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu firmy, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. 

Cofnięcie zgód

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest możliwe w każdej chwili poprzez kontakt z administratorem pod adresem email karty@geometriapytan.pl

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.