Kilka słów o męskiej dominacji językowej w naszych pytaniach.
Co jakiś czas dostajemy wiadomości od osób korzystających z kart, które pytają nas o użycie wyłącznie męskich form w pytaniach. Decyzja, którą podjęliśmy była w pełni świadoma, nad finalnym kształtem pytań pracowaliśmy ponad dwa lata i konsultowaliśmy je z wieloma osobami szukając jak najlepszych rozwiązań. Większość pytań, która była w męskoosobowej formie została przekształcona na formę neutralną. Niestety nie we wszystkich przypadkach udało nam się tego dokonać tak, aby zachować znaczenie i brzmienie pytania, na których nam zależało. Stąd pytania jak “Czego chciałbym się oduczyć?” lub “Co chciałbym otrzymać?”. W tym przypadku wielokrotnie rozważaliśmy użycie formy “Co chcę otrzymać?”, jednak “chcę” od “chciałbym” różni to, że w przypadku “chcę” – decyzja wydaje się być już podjęta, w przypadku “chciałbym” – jest to myślenie bardziej życzeniowe i związane z marzeniem, które dodaje odpowiadającemu odwagi by marzyć odważniej, a w samej formie brzmi bardziej “miękko”.
Dlaczego zatem nie zastosowaliśmy na kartach dwóch form: Co chciałbym/chciałabym otrzymać? Dlatego, że jesteśmy estetami i bardziej niż warstwa językowa oraz szukanie w niej sprawiedliwości i równouprawnienia dla płci, zależy nam na tym co faktycznie w tych pytaniach jest ważne, czyli dotarciu z naszym przekazem głębiej poprzez słowo oraz obraz. Nie zrozumcie nas źle: jesteśmy małżeństwem i jesteśmy za równością obu płci, jednak zależy nam aby język, który stosujemy w kartach był przede wszystkim wygodny i logiczny. Testowaliśmy wersję z podwójnymi czasownikami (chciałbym/chciałabym) i odnieśliśmy wrażenie, że stosowanie dwóch form wydłuża nam drogę dotarcia do zrozumienia pytania, a zastosowanie tylko formy żeńskiej, do której po prostu (niestety) jesteśmy w języku polskim nieprzyzwyczajeni, będzie odciągać nas od samego pytania, kosztem rozważań nad sprawiedliwością języka.
Nasze karty kierowane są ‘do człowieka’ i są ponad podziałami, nie są ani męskie, ani żeńskie, nie dotyczą płci, nie są przeznaczone do konkretnej grupy wiekowej czy zawodowej. Pytania, które pojawiają się w Geometrii Pytań to pytania do człowieka. Równość budujmy świadomością, miłością i drobnymi gestami, a język i wszystko dookoła niego zacznie zmieniać się naturalnie wraz z naszą zmianą. Bardzo w to wierzymy i tak staramy się działać, szczególnie w obecnych czasach.